Ο Συντηρητής Έργων Ζωγραφικής ασχολείται με τη διενέργεια των αναγκαίων επεμβάσεων που παρεμποδίζουν τη φθορά του χρόνου και διατηρούν αναλλοίωτα τα ιστορικά, καλλιτεχνικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά των έργων.

Ο Συντηρητής Έργων Ζωγραφικής αναλαμβάνει τη συντήρηση και την αποκατάσταση αντικειμένων και έργων ζωγραφικής δηλαδή έργων που φέρουν στην επιφάνειά τους τμήματα με χρώμα, στοχεύοντας στην επαναφορά της αρχικής τους κατάστασης.

Ασχολείται κυρίως με την προστασία και την προληπτική συντήρησή τους.

  • Εκτέλεση οιασδήποτε προμελέτης
  • Kαταγραφή των εργασιών συντήρησης σε ειδικό δελτίο
  • Φωτογράφιση των προς συντήρηση αντικειμένων
  • Γνώση της τεχνολογίας των υλικών που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση των έργων τέχνης
  • Επιλογή και εφαρμογή των κατάλληλων υλικών
  • Χρησιμοποίηση των εργαλείων και των μηχανημάτων του εργαστηρίου
  • Εφαρμογή προληπτικής συντήρησης στα έργα ζωγραφικής
  • Λήψη μέτρων για την προστασία, έκθεση, αποθήκευση των έργων ζωγραφικής
  • Εφαρμογή των μέσων ατομικής προστασίας και υγιεινής