Ο Συντηρητής Έργων Ζωγραφικής ασχολείται με την διενέργεια των αναγκαίων επεμβάσεων που παρεμποδίζουν τη φθορα του χρόνου και διατηρούν αναλλοίωτα τα ιστορικά, καλλιτεχνικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των έργω.

Ο Συντηρητής Έργων Ζωγραφικής αναλαμβάνει τη συντήρηση και αποκατάσταση αντικειμένων και έργων ζωγραφικής δηλαδή έργων που φέρουν στην επιφάνεια τους τμήμαμα με χ΄ρωμα, στοχεύοντας στην επαναφορά της αρχικής τους κατάστασης.

Ασχολείται κυρίως με την προστασία και την προληπτική συντήρησή τους.

  • Εκτέλεση οιαδήποτε προμελέτης
  • Καταγραφή των εργασιών συντήρησης σε ειδικό δελτίο
  • Φωτογράφιση των προς συντήρηση αντικειμένων
  • Γνώση της τεχνολογίας των υλικών που χρησιμοποιούνται για την συντήρηση των έργων τέχνης
  • Επιλογή και εφαργμογή των κατάλληλων υλικών
  • Χρησιμοποίηση των εργαλείων και των μηχανημάτων του εργαστηρίου
  • Εφαρμογή προληπτικής συντήρησης στα έργα τέχνης
  • Λήψη μέτρων για την προστασία, έκθεση, αποθήκευση των έργων τέχνης
  • Εφαρμογή των μέσων ατομικής προστασίας και υγιεινής.