Το Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας με τις εξειδικευμένες γνώσεις του εφαρμόζει την επιστήμη και τις τεχνικές του Real Estate και τις γενικές αρχές του Αστικού Δικαίου, Πολεοδομικής Νομοθεσίας, Κατασκευών και Δημοσίων Σχέσεων.

Υποστηρίζει τη διαχείριση, την οικονομική λειτουργία και την αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, ιδιωτών, οργανισμών και επιχειρήσεων. Επίσης εντοπίζει και εξομαλύνει τις τάσεις στην αγορά ακινήτων.

Η παρουσία του Στελέχους Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας κρίνεται απαραίτητη σε κάθε συναλλαγή με αντικείμενο την ακίνητη περιουσία, γιατί η διαδικασία της απόκτησης, διατήρησης και διαχείρισής της ενέχει κινδύνους.

Το Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις που του επιτρέπουν να λειτουργήσει αξιοπρεπώς.

Ειδικότερα κατέχει: οργάνωση και διαχείριση γραφείου, γενικές αρχές αστικού και εμπορικού δικαίου, δημόσιες σχέσεις, διαφήμιση, κώδικα δεοντολογίας, αρχές διαπραγμάτευσης, αρχές πολεοδομικού σχεδιασμού, εκτίμηση ακινήτων, τρόπους αναζήτησης και εξασφάλισης ευκαιριών (ακινήτων-αγοραστών), ταξινόμηση των στοιχείων, marketing ακινήτων, διαχείριση χρόνου.

Έτσι με τις εξειδικευμένες γνώσεις του:

  • Διαφημίζει και προωθεί ακίνητα και δεν αποκρύπτει στοιχεία τους.
  • Απαλλάσσει από ταλαιπωρία και προφυλάσσει από κινδύνους τους πελάτες του.
  • Βοηθά στις διαπραγματεύσεις με αντικειμενικό και δίκαιο τρόπο.
  • Διευκολύνει και διασφαλίζει τις επιλογές και τον οικονομικό προγραμματισμό των συναλλασσομένων.