Το Marketing είναι η οργανωμένη προσπάθεια μιας επιχείρησης να ικανοποιήσει τις ανάγκες των καταναλωτών.

Το Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketer) με κύριο εργαλείο την έρευνα αγοράς προσπαθεί να αντιστοιχίσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παράγει με τον πελάτη αφού κατανοήσει τις ανάγκες του. Στη συνέχεια θα του τα γνωστοποιήσει με διαφήμιση και προώθηση στην επιθυμητή τιμή.

Επίσης, διαθέτει την εξειδικευμένη γνώση για να υλοποιήσει τις αποφάσεις των προϊσταμένων, που αναφέρονται στον σχεδιασμό, ανάπτυξη, προώθηση και προβολή των προϊόντων, καθώς και στην επιλογή και ανάπτυξη των δικτύων διανομής και διάθεσής τους.

Το Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων διαθέτει:

 • Δημιουργική φαντασία και λογική, επινοητικότητα, επικοινωνιακή δεξιότητα
 • Πρωτότυπες ιδέες για τα διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες

Στόχος είναι η ιδέα να γίνεται πράξη μέσω μιας συγκεκριμένης στρατηγικής.

 • Πειθώ, αντίληψη, οργάνωση, ομαδικότητα

 

Το Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων διαθέτει τις δεξιότητες για να:

 • Πραγματοποιεί έρευνες marketing (συλλέγει, μελετά και επεξεργάζεται τα πρωτογενή στοιχεία, που αφορούν τον καταναλωτή, τον προμηθευτή, τον ανταγωνισμό τους).
 • Αναλύει την κίνηση της αγοράς και προβλέπει τις πωλήσεις.
 • Πραγματοποιεί ελέγχους σχετικά με τις πωλήσεις.
 • Συμμετέχει στη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης νέου προϊόντος στην αγορά καθώς και στη διαδικασία τιμολόγησής του.
 • Συνεργάζεται με τους ειδικούς για την διαφήμιση και προβολή του προϊόντος.
 • Πραγματοποιεί πωλήσεις του τελικού προϊόντος.
Οι σπουδές περιλαμβάνουν πέντε (5) εξάμηνα:

Τέσσερα (4) εξάμηνα παρακολούθησης με παροχή σημειώσεων για κάθε μάθημα και ένα (1) εξάμηνο υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης.

Τα μαθήματα είναι θεωρητικά και εργαστηριακά.

Α’ εξάμηνο

Δίκαιο Ι, Γενική Λογιστική Ι, Οικονομικά Μαθηματικά Ι, Στατιστική Ι, Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, Τεχνική Συναλλαγών, Marketing, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Β’ εξάμηνο

Δίκαιο ΙΙ, Γενική Λογιστική ΙΙ, Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ, Στατιστική ΙΙ, Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ, Οικονομική των Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακές Επικοινωνίες, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Γ’ εξάμηνο

Δημόσιες Σχέσεις, Επεξεργασία Κειμένου (Η/Υ), Έρευνα Marketing, Διαφήμιση – Διαφημιστικά Μέσα, Marketing Λιανικού Εμπορίου – Χονδρεμπορίου και Φυσικής Διανομής, Διοίκηση – Σχεδιασμός Πωλήσεων, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Στρατηγική και Σχεδιασμός Marketing (Marketing Plan), Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Δ’ εξάμηνο

Μέθοδοι και Τεχνικές Προβλέψεων Marketing, Προγραμματισμός Άμεσου Marketing – Προωθήσεων –Δημοσίων Σχέσεων, Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου, Διεθνές Marketing, Marketing Υπηρεσιών,      Διοίκηση Marketing, Λογιστικά Φύλλα, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική, συνολικής διάρκειας 960 ωρών απασχόλησης ή 120  ημερομισθίων σε 8ωρη καθημερινή εργασία.

Το ΙΕΚ ΠΕΤΡΑ αναλαμβάνει την ασφάλιση των ασκούμενων.

Στους αποφοίτους της ειδικότητας παρέχονται οι ακόλουθοι τίτλοι:

 • Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.)

Τη Βεβαίωση αυτή αποκτούν οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΠΕΤΡΑ μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και της Πρακτικής Άσκησης.

 

 • Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τη Βεβαίωση αυτή αποκτούν όλοι όσοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης και την χρησιμοποιούν μέχρι να εκδοθεί το Δίπλωμά τους.

 

 • Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής συμμετοχή των κατόχων Β.Ε.Κ. στις εξετάσεις πιστοποίησης (θεωρητικό και πρακτικό μέρος).

Δικαίωμα στις εξετάσεις πιστοποίησης έχει ο κάτοχος Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

Φορέας διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης είναι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

Οι εξετάσεις πιστοποίησης περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος.

Θεωρητικό μέρος: γραπτή εξέταση (διάρκεια 3 ώρες).

Πρακτικό μέρος: προφορική εξέταση.

 

Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να κατοχυρώσει (σε περίπτωση επιτυχίας στο ένα από τα δύο μέρη) έως και τρία (3) χρόνια ή αλλιώς έξι (6) διαδοχικές περιόδους εξετάσεων πιστοποίησης.

 

Σε περίπτωση επιτυχίας και στα δύο μέρη (θεωρητικό και πρακτικό μέρος) ο επιτυχών λαμβάνει τη Βεβαίωση Πιστοποίησης στην οποία αναγράφεται ο βαθμός επιτυχίας του θεωρητικού μέρους.

 

Η Βεβαίωση Πιστοποίησης χρησιμοποιείται επίσημα και τυπικά έως ότου εκδοθεί το Δίπλωμα.

 

Ο κάτοχος της Βεβαίωσης Πιστοποίησης (και αργότερα του Διπλώματος) αποκτά το δικαίωμα έναρξης και άσκησης του επαγγέλματος.

Δικαίωμα κατάταξης έχουν:

 • Οι απόφοιτοι ειδικότητας, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους τη Β.Ε.Κ. (Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης).
 • Οι απόφοιτοι άλλων δομών εκπαίδευσης-κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου, Τ.Ε.Λ. και ΕΠ.Λ).

Οι ως άνω κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες, απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών.

Στην περίπτωση κατάταξης η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα: δύο (2) εξάμηνα κατάρτισης και ένα (1) εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

 • Αναγνωρισμένο Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (Ν. 4186/13)

Το Δίπλωμα έχει ισχύ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 • Το Δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/2001, ΦΕΚ 39/τ.Α’/05-03-01 και Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 315/τ.Α’/31-12-03).
 • Μοριοδότηση σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Ν. 3051/2002, άρθρο 8,  ΦΕΚ 220/τ.Α’/20-09-02).
 • Η εν λόγω ειδικότητα ασκείται ελευθέρως μετά την απόκτηση της Βεβαίωσης Πιστοποίησης.
 • Πολυεθνικές εταιρείες
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών
 • Εταιρείες συμβούλων
 • Τράπεζες
 • Διαφημιστικές εταιρείες
 • Εταιρείες web design, e-commerce
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.)
 • Εξαγωγικοί οργανισμοί
 • Ως εξειδικευμένος σε τμήμα της εμπορικής λειτουργίας των επιχειρήσεων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα
 • Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σε φωτοτυπία), δηλαδή:
  • απολυτήριο Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.)
  • απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου (Ε.Λ.)
  • πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β’ κύκλου (Τ.Ε.Ε.)
  • πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.)
  • πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.)
  • πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)
  • πτυχίο Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.)
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης) – σε φωτοτυπία
 • Τρεις (3) φωτογραφίες έγχρωμες ή ασπρόμαυρες
Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι σπουδαστές δικαιούνται αναβολή στράτευσης (μέχρι 24 ετών).
Οι απόφοιτοι  του ΙΕΚ ΠΕΤΡΑ έχουν τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών στο εξωτερικό με προϋποθέσεις:

 • Υποβάλλουν βεβαίωση με όλα τα μαθήματα της ειδικότητας καθώς και την αντίστοιχη βαθμολογία.
 • Απαιτείται πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία επιθυμούν συνέχιση σπουδών.