Το Marketing είναι η οργανωμένη προσπάθεια μιας επιχείρησης να ικανοποιήσει τις ανάγκες των καταναλωτών.

Το Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketer) με κύριο εργαλείο την έρευνα αγοράς προσπαθεί να αντιστοιχίσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παράγει με τον πελάτη αφού κατανοήσει τις ανάγκες του. Στη συνέχεια θα του τα γνωστοποιήσει με διαφήμιση και προώθηση στην επιθυμητή τιμή.

Επίσης, διαθέτει την εξειδικευμένη γνώση για να υλοποιήσει τις αποφάσεις των προϊσταμένων, που αναφέρονται στον σχεδιασμό, ανάπτυξη, προώθηση και προβολή των προϊόντων, καθώς και στην επιλογή και ανάπτυξη των δικτύων διανομής και διάθεσής τους.

Το Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων διαθέτει:

  • Δημιουργική φαντασία και λογική, επινοητικότητα, επικοινωνιακή δεξιότητα
  • Πρωτότυπες ιδέες για τα διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες

Στόχος είναι η ιδέα να γίνεται πράξη μέσω μιας συγκεκριμένης στρατηγικής.

  • Πειθώ, αντίληψη, οργάνωση, ομαδικότητα

 

Το Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων διαθέτει τις δεξιότητες για να:

  • Πραγματοποιεί έρευνες marketing (συλλέγει, μελετά και επεξεργάζεται τα πρωτογενή στοιχεία, που αφορούν τον καταναλωτή, τον προμηθευτή, τον ανταγωνισμό τους).
  • Αναλύει την κίνηση της αγοράς και προβλέπει τις πωλήσεις.
  • Πραγματοποιεί ελέγχους σχετικά με τις πωλήσεις.
  • Συμμετέχει στη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης νέου προϊόντος στην αγορά καθώς και στη διαδικασία τιμολόγησής του.
  • Συνεργάζεται με τους ειδικούς για την διαφήμιση και προβολή του προϊόντος.
  • Πραγματοποιεί πωλήσεις του τελικού προϊόντος.