Το Προφίλ του Συντηρητή

ΙΙΕΚ ΠΕΤΡΑEVENTS

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Δρ Ελένη Κουλουμπή, BSc, MSc, PhD – Μαντώ Παναγοπούλου, BSc, MSc – Δρ Χρήστος Καρύδης, ΒΑ, ΜΑ, BSc

ΣΚΟΠΟΣ: Ποια είναι η διαδρομή ενός έργου τέχνης στον χρόνο; Ποια η ιστορία του επαγγέλματος του συντηρητή; Ποια είναι η νομοθεσία που διέπει την προστασία και αποκατάσταση ενός έργου τέχνης;    Πώς επιλέγουμε τη σωστή μεθοδολογία συντήρησης; Ποιοι είναι οι τρόποι υγιεινής και ασφάλειας που οφείλουμε να ακολουθούμε για να προστατεύουμε τον εαυτό μας και το έργο τέχνης;  Πως δημιουργούμε τον επαγγελματικό μας χώρο;  Πώς διεκδικούμε τη συμμετοχή μας σε ένα έργο συντήρησης και αποκατάστασης; Πως δημιουργούμε το φάκελο μιας προμελέτης/μελέτης/συντήρησης;

Όλα αυτά είναι ερωτήματα που αφορούν έναν σπουδαστή ή φοιτητή στην ειδικότητα της συντήρησης της πολιτισμικής κληρονομιάς.  Μέσα από το συγκεκριμένο σεμινάριο, αποκτά μια ολοκληρωμένη γνώση για το προφίλ που οφείλει να έχει ένας συντηρητής προκειμένου να είναι ανταγωνιστικός στο αντικείμενο ειδίκευσης του.

ΔΟΜΗ:

  • Η ιστορία & θεωρία της συντήρησης
  • Νομοθεσία και χάρτες
  • Κώδικας δεοντολογίας
  • Στήσιμο εργαστηρίου – επαγγελματικού χώρου
  • Υγιεινή και ασφάλεια
  • Επαγγελματική δράση
  • Προμελέτη-μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Απευθύνεται σεσπουδαστές, φοιτητές και αποφοίτους συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιολογικών ευρημάτων και συντήρησης έργων ζωγραφικής

ΩΡΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 30 ώρες (10 τρίωρα)